Toekomst

Villa Pijl en Boog heeft zijn rol voor de huidige familie grotendeels gehad. Het moment is aangebroken om opnieuw, zoals in 1993, een nieuwe en volgende fase in te luiden.

De volgende fase van Pijl en Boog

Hoewel het object buitengewoon fraai en leefbaar is in de staat waarin het nu verkeert, is de mogelijkheid daar om samen met een nieuwe eigenaar een volgende fase in te gaan. Lettend op de afgelopen 25 jaar is dat eigenlijk de constante factor geweest in de ontwikkeling van “Pijl en Boog”.

Ten einde dat proces verder te stimuleren is er wat nagedacht over een tweetal mogelijke toekomstscenario’s. En leek het de moeite waard die hier wat verder uit te schetsen. Naast deze twee mogelijke scenario’s zou er uiteraard ook voor gekozen kunnen worden om het object zo te behouden of het kavel te splitsen.

Alvorens daartoe over te gaan eerst nog een belangrijke recente omgevingsontwikkeling die mogelijkerwijs een extra positieve bijdrage aan het toekomstig woongenot gaat leveren.

De combinatie van een nieuwe geluidsscherm op de A58, aansluitend op het naast gelegen te ontwikkelen logistieke centrum aan de A58 zal de geluidsproductie op het object significant verlagen. De bouw van het logistieke centrum is inmiddels gestart, de uitvoering van het geluidscherm is ter hand genomen.


Scenario’s


Familie huis

  • 3 generaties op één perceel, 7-8 personen, “samen op jezelf”
  • Delen; zwembad & fitness
  • “Voor elkaar”; aandacht, hulp, zorg

Een moderne opvatting over familie, over “samen op jezelf”!

https://goirleseweg55tilburg.nl/wp-content/uploads/2017/08/Goirleseweg55-living2.jpg
https://goirleseweg55tilburg.nl/wp-content/uploads/2017/08/Goirleseweg55-work2.jpg

Kantoor aan huis

  • Voor de ZZP’er of de kleine onderneming, 3 à 4 werkplekken
  • Deels zakelijk / deels privé
    • kosten; onderhoud, energie

Kantoor aan huis krijgt hiermee een nieuwe betekenis. De ruimte is er!